induktiolämmitysprosessi inertillä kaasu- ja tyhjötekniikalla

induktiolämmitysprosessi inertillä kaasu- ja tyhjötekniikalla

Erikoismateriaalit tai käyttöalueet vaativat erityisen käsittelyn.

Tavanomaisessa induktiojuotossa käytetty juoksutus aiheuttaa usein korroosiota ja palaa työkappaleeseen. Flux-sulkeumat voivat myös johtaa komponenttien ominaisuuksien heikkenemiseen. Lisäksi ilmakehässä olevan hapen vuoksi työkappaleen väri muuttuu.

Nämä ongelmat voidaan välttää juottamalla inertissä kaasussa tai tyhjössä. Inertin kaasun menetelmä voidaan yhdistää erittäin hyvin induktiiviseen lämmitykseen, koska suojakaasussa tapahtuvassa induktiojuotossa ei ole avotulta ja virtaukseen liittyviä olosuhteita voidaan hallita paremmin.