Induktiokovetus on materiaalien kovetusprosessi sähkömagneettista induktiota käyttämällä. Se käsittää johtavan materiaalin lämmittämisen altistamalla se vaihtuvaan magneettikenttään, mikä saa materiaalin lämpenemään johtuen materiaalin vastusta sähkövirran virtaukselle. Tätä prosessia käytetään yleisesti teollisissa sovelluksissa liimojen, pinnoitteiden ja muiden materiaalien kovettumiseen.

=