5 keskeistä usein kysyttyä induktiokarkaisusta kestävyyden maksimoimiseksi

Induktiokarkaisu on lämpökäsittelyprosessi, joka parantaa metallikappaleen mekaanisia ominaisuuksia, erityisesti sen kovuutta ja lujuutta.

Tässä on viisi usein kysyttyä induktiokarkaisua koskevaa kysymystä:

 1. Mikä on induktiokarkaisu ja miten se toimii?Induktiokarkaisu on prosessi, jossa metalliosa kuumennetaan sähkömagneettisella induktiolla lämpötilaan, joka on sen muunnosalueella tai sen yläpuolella, ja sitten sammutetaan välittömästi. Nopea kuumennus saadaan aikaan kierrättämällä metalliosan ympärillä magneettikentän indusoimia suurtaajuisia sähkövirtoja. Karkaisu, joka tehdään yleensä vesi-, polymeeri- tai ilmapuhalluksella, jäähdyttää metallin nopeasti aiheuttaen sen mikrorakenteen muutoksen, mikä lisää kovuutta ja kulutuskestävyyttä.
 2. Millaiset materiaalit sopivat induktiokarkaisuun?Prosessia käytetään yleisimmin keskihiilisille ja seosteräksille, joiden hiilipitoisuus on riittävän korkea mahdollistamaan martensiitin muodostumisen sammutuksen yhteydessä. Pallorautaa voidaan myös induktiokarkaistua, samoin kuin muita teräksiä, joilla on sopiva hiili- ja seosainepitoisuus. Materiaalit, jotka eivät voi muodostaa martensiittia karkaisun aikana, kuten vähähiiliset teräkset, eivät yleensä sovellu induktiokarkaisuun.
 3. Mitkä ovat induktiokarkaisun tärkeimmät edut?Induktiokarkaisulla on useita etuja, mukaan lukien:
  • Nopeus: Se on nopea prosessi verrattuna perinteisiin uuneihin.
  • Valikoivuus: Komponentin tietyt alueet voidaan karkaista valikoivasti vaikuttamatta koko osaan.
  • Johdonmukaisuus: Hallittu lämmitys ja karkaisu takaavat tasaisen kovuuden ja mekaaniset ominaisuudet.
  • Energiatehokkuus: Vähemmän energiaa menee hukkaan koko osan tai suuren uunitilan lämmittämiseen.
  • integraatio: Induktiojärjestelmät voidaan integroida tuotantolinjoihin inline-käsittelyä varten.
 4. Mitkä ovat induktiokarkaisun tyypilliset sovellukset?Induktiokarkaisu Sitä käytetään monissa sovelluksissa, joissa parannettu kulutuskestävyys ja lujuus ovat toivottavia. Yleisiä sovelluksia ovat:
  • Vaihteet ja rattaat
  • Akselit
  • Karat
  • Laakerit ja laakeripyörät
  • nokka-akselit
  • kampiakselit
  • Kiinnittimet
  • Työkalu- ja muottikomponentit
 5. Miten induktiokarkaisu verrattuna muihin karkaisumenetelmiin?Verrattuna muihin karkaisumenetelmiin, kuten kotelokarkaisuun tai liekkikarkaisuun, induktiokarkaisu tarjoaa tarkemman karkaisualueen ja syvyyden hallinnan. Se on myös nopeampi ja energiatehokkaampi kuin uunikarkaisu. Se vaatii kuitenkin enemmän alkuinvestointeja laitekustannusten osalta. Toisin kuin kotelon karkaisu, induktiokarkaisu ei sisällä hiilen tai muiden elementtien lisäämistä metalliosan pintakerrokseen. Siksi se ei sovellu materiaaleille, jotka eivät ole jo alttiita kovettumiselle lämpökäsittelyprosessin aikana.

Ota JavaScript käyttöön selaimessasi täyttääksesi tämän lomakkeen.
=