Miksi valita induktiolämmitys ja mitkä ovat sen edut?

Miksi valita induktiolämmitys ja mitkä ovat sen edut?

Miksi valita induktiolämmitys konvektion, säteilyn, avotulen tai muun lämmitysmenetelmän sijaan? Tässä on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä eduista, joita nykyaikainen kiinteän tilan induktiolämmitys tarjoaa vähäraskaiseen tuotantoon:

Induktiolämmityksen edutOptimoitu johdonmukaisuus

Induktiolämmitys poistaa avoimen liekin, polttimen lämmityksen ja muiden menetelmien epäjohdonmukaisuudet ja laatuongelmat. Kun järjestelmä on kalibroitu ja asennettu oikein, arvailutoimintaa tai vaihtelua ei ole; lämmityskuvio on toistettavissa ja tasainen. Nykyaikaisilla kiinteän tilan järjestelmillä tarkka lämpötilan säätö antaa tasaiset tulokset; virta voidaan kytkeä välittömästi päälle tai pois päältä. Suljetun piirin lämpötilan säätimellä edistykselliset induktiolämmitysjärjestelmät pystyvät mittaamaan kunkin yksittäisen osan lämpötilan. Erityiset nousun, pitämisen ja hidastamisen nopeudet voidaan määrittää ja tietoja voidaan tallentaa jokaisesta ajetusta osasta.

Maksimoitu tuottavuus

Tuotantoprosentit voidaan maksimoida, koska induktio toimii niin nopeasti; lämpöä kehitetään suoraan ja välittömästi (> 2000º F. <1 sekunnissa) osan sisällä. Käynnistys on käytännössä välitöntä; lämmitys- tai jäähdytysjaksoa ei tarvita. Induktiolämmitysprosessi voidaan suorittaa loppuun valmistuskerroksessa kylmän tai kuumamuovauskoneen vieressä sen sijaan, että lähetettäisiin eräosia uunin etäalueelle tai alihankkijalle. Esimerkiksi juotto- tai juotosprosessi, joka aiemmin vaati aikaa vievää off-line-panoslämmitysmenetelmää, voidaan nyt korvata jatkuvalla, yksiosaisella virtauksella.

Parannettu tuotteen laatu

Induktion avulla lämmitettävä osa ei koskaan ole suorassa kosketuksessa liekin tai muun lämmityselementin kanssa; Lämpö indusoidaan osassa itsessään vaihtovirralla. Seurauksena on, että tuotteen vääristymät, vääristymät ja hylkäysasteet minimoidaan. Tuotteen parhaan laadun saavuttamiseksi osa voidaan eristää suljetussa kammiossa tyhjiö-, inertti- tai pelkistävässä ilmakehässä hapettumisen vaikutusten poistamiseksi.

Laajennettu valaisimen käyttöikä

Induktiivinen lämmitys toimittaa nopeasti kohdekohtaisen lämmön hyvin pienille alueille alueesi lämmittämättä mitään ympäröivää osaa. Tämä pidentää valaistuksen ja mekaanisen asennuksen käyttöikää.

Ympäristöystävällinen

Induktiiviset lämmitysjärjestelmät eivät polta perinteisiä fossiilisia polttoaineita; induktio on puhdas, saastuttamaton prosessi, joka auttaa suojelemaan ympäristöä. Induktiojärjestelmä parantaa työntekijöiden työoloja poistamalla savu, hukkalämpö, ​​haitalliset päästöt ja kova melu. Lämmitys on turvallista ja tehokasta ilman avointa liekkiä vaarantamaan käyttäjää tai hämärtämään prosessia. Johtamattomiin materiaaleihin ei vaikuteta, ja ne voidaan sijoittaa lähelle lämmitysaluetta vaurioittamatta.

Pienempi energiankulutus

Oletko kyllästynyt kasvattamaan laskut? Tämä ainutlaatuisesti energiatehokas prosessi muuntaa jopa 90% energiasta kulutetusta energiasta käyttökelpoiseksi lämpöksi; eräuunit ovat yleensä vain 45% energiatehokkaita. Ja koska induktio ei vaadi lämpenemistä tai jäähdytystä, stand-by-lämpöhäviöt pienenevät minimiin. Induktioprosessin toistettavuus ja johdonmukaisuus tekevät siitä erittäin yhteensopivan energiatehokkaiden automatisoitujen järjestelmien kanssa.

induktio lämmitys


Korkean taajuuden induktio
 koneet että induktiolämmitystekniikka on tällä hetkellä metallimateriaalien suurin lämmitystehokkuus, nopein ja ympäristönsuojelun alhainen virrankulutus. Sitä on käytetty laajalti eri teollisuudenaloissa metallimateriaalien lämpökäsittelyssä, lämpökäsittelyssä, kuumakokoonpanossa ja hitsauksessa, sulamisprosessissa. Se ei vain lämmitä työkappaletta kokonaisuutena, vaan myös työkappaleen paikallislämmityksen merkitystä; syvällä läpi työkappaleen lämmön voidaan toteuttaa, keskittyä vain sen pintaan, pinnan lämmitys; ei vain metallimateriaalin suora lämmittäminen, mutta myös epämetallien epäsuora lämmittäminen. Ja niin edelleen. Siksi induktiolämmitystekniikkaa käytetään laajemmin kaikilla elämän alueilla.

Työkappaleen pinnan lämmittäminen paikallisella lämpökäsittelyprosessilla. Tätä lämpökäsittelyprosessia, jota käytetään yleisesti pinnan karkaisuun, mutta jota voidaan myös käyttää osittaiseen hehkuttamiseen tai karkaisuun, ja joskus sitä voidaan käyttää myös yleiseen karkaisuun ja karkaisuun. Varhaiset 1930-yhdisteet, Yhdysvallat, Neuvostoliitto, ovat soveltaneet induktiolämmitysmenetelmää osien pintakovettumiseen. Teollisuuden kehityksen myötä induktiolämmitys, lämpökäsittelyteknologia kehittyvät edelleen, laajentavat edelleen sovellusvalikoimaa.

Perusperiaatteet: työkappale induktoriin (kelaan), ja kun anturit siirtyvät tietyn taajuuden vaihtovirtaan, syntyy vuorotteleva magneettikenttä. Vaihtuvan magneettikentän sähkömagneettinen induktiovaikutus siten, että induktiovirta tuottaa työkappaleen suljetussa ─ ─-pyörressä. Indusoidut virrat jakautuvat työkappaleen poikkileikkauksessa epätasaisesti, työkappaleen pintavirran tiheys on korkea, sisäänpäin vähitellen pienenee, tätä ilmiötä kutsutaan ihovaikutukseksi. Työkappaleen pintaenergian korkea virrantiheys lämpöenergiaksi siten, että pintakerroksen lämpötila nousee eli pinnan kuumennus. Virtataajuus on korkeampi, työkappaleen pinnan ja sisäisen eron virtatiheys on suurempi, lämmityskerros on ohuempi. Nopealla jäähdytyksellä voidaan saavuttaa kuumennuskerroksen lämpötila teräksen pinnan kovettumisen kriittisen pisteen lämpötilassa.

Luokitus: vaihtovirtataajuuden mukaan induktiolämmitys ja lämpökäsittely jaetaan UHF, HF, RF, MF, työtaajuuteen.
(1) ultrakorkean taajuuden induktiokuumennuskäsittely, jota käytetään nykyisellä taajuudella 27 MHz saakka, kuumennuskerros on erittäin ohut, vain noin 0.15 mm, sitä voidaan käyttää monimutkaisten muotojen, kuten pyörösahojen ja työkappaleen ohuen pinnan karkaisemiseksi.
② korkean taajuuden induktiolämmityslämpökäsittelyä käytetään yleensä virran taajuudella 200 - 300 kHz, lämmityskerroksen syvyyttä 0.5 - 2 mm voidaan käyttää vaihde, sylinteriholkki, nokka, akseli ja muut pinnan osat sammutusta.
RadioRadiokäynnistyslämmityksen lämpökäsittely virtataajuudella 20-30 kHz, superäänellä indusoidulla virralla pieni moduulivaihteisto, lämmityskerros karkeasti hampaan profiilijakaumaa pitkin, puhtaan tulen parempi suorituskyky.
Lämpökäsittelyn 4 MF (keskitaajuinen) induktiolämmitys nykyistä taajuutta käyttäen on yleensä 2.5-10 kHz, lämpökerroksen syvyys on 2-8 mm ja enemmän suurten moduulien vaihteille, joiden akseli on halkaisijaltaan suurempi ja kylmä rullaa työkappale, kuten pintakovetus.
⑤ tehon induktiolämmityslämpökäsittely, jota käytetään nykyisellä taajuudella 50 - 60 Hz, lämmityskerroksen syvyys on 10 - 15 mm, voidaan käyttää suurten työkappaleiden pintakovettumiseen.

Ominaisuudet ja sovellus: Induktiivisen lämmityksen pääasiallinen etu: ① Lämmitystyökappaleen muodonmuutos on pieni, pieni virrankulutus. ② pilaantuminen. ③ kuumennusnopeus, työkappaleen pinnan hapettuminen ja hiilenpoisto kevyempi. ④ pintakarkaistu kerros voidaan säätää tarpeen mukaan, helppo hallita. (5) -lämmityslaitteet voidaan asentaa mekaanisen prosessoinnin tuotantolinjalle, ne ovat helppo toteuttaa koneistamisessa ja automatisoinnissa, helppo hallita ja voivat vähentää kuljetusta, säästämällä työvoimaa, parantaa tuotannon tehokkuutta. ⑥ kovetettu kerros martensiitti pienempi, kovuus, lujuus, sitkeys, ovat korkeammat. ⑦ työkappaleen pinnan kovettuminen lisää puristus sisäistä rasitusta, työkappaleen suurempi anti-väsymysmurtumiskyky.

Induktiivinen lämmityslaite- induktiolämmitys lämpökäsittely on myös joitain haitat or haitat. Verrattuna liekin kovettumiseen, induktiolämmityslaitteet ovat monimutkaisempia ja mukautuvuus huonoihin, vaikea taata joidenkin työkappaleen monimutkaisen muodon laatua.
Induktiolämmitin on monimutkaisempi, kun tulojen kustannukset ovat suhteellisen korkeat, induktiokelan (induktorin) vaihtokelpoisuus ja sopeutettavuus on huono, sitä ei voida käyttää työkappaleen jossain monimutkaisessa muodossa.

Mutta tietysti edut ovat suuremmat kuin haitat.
Siksi induktiolämmitys on parempi valinta metallintyöstöä hiililämmityksen, öljylämmityksen, kaasulämmityksen, sähköhella, sähköuunilämmityksen ja muiden lämmitysmenetelmien korvaamiseksi.


Sovellukset: Induktiolämmitystä käytetään laajalti työkappaleen hammaspyörien, akseleiden, kampiakselien, nokkajen, telojen jne. Pintakovettumiseen. Tarkoituksena on parantaa näiden esineiden hankauskestävyyttä ja väsymystä estävää kykyä. Auton taka-akseli, jossa käytetään induktiolämmityspinnan kovettumista, väsymissuunnitelman kuormitusjaksot kasvavat noin 10 kertaa enemmän kuin sammutettu ja karkaistu. Työkappalemateriaalin induktiokuumennuspinnan kovettuminen on yleensä hiiliterästä. Joidenkin työkappaleiden erityistarpeiden tyydyttämiseksi on kehitetty induktiokuumennuspinnan karkaisuun tarkoitettua erityisen matalakovettuvaa terästä. Korkeahiilistä terästä ja valurautaista työkappaletta voidaan käyttää myös induktiolämmityspinnan karkaisuun. Sammutusväliaine yleensä vesi tai polymeeriliuos.

Laitteet: Induktion lämpökäsittelylaitteiden voimalaitteet, sammutuskone ja anturi. Virtalähteen päärooli on sopiva vaihtovirran lähtötaajuus. Suurtaajuusvirtasyöttöputken korkeataajuusgeneraattori ja kaksi SCR-taajuusmuuttajaa. IF-virtalähteen generaattorisarjat. Yleinen virransyöttö voi antaa vain taajuusvirran, jotkut laitteet voivat muuttaa virran taajuutta suoraan 50 Hz -tehotaajuuden virran induktiolämmityksellä.

Valinta: induktiolämmityslaitteen valinnan syvyys ja työkappale vaativat lämmityskerroksen. Kuumennetaan työkappaleen syvä kerros nykyisellä matalataajuisella virransyöttölaitteella; Lämmityskerroksen matala työkappale, tulisi käyttää nykyistä korkeataajuista virransyöttölaitetta. Valitse muut virtalähteen ehdot on laitteen teho. Lämmityspinta-ala kasvaa, vastaavan lisäyksen vaatima sähköteho. Kun lämmityspinta-ala on liian suuri tai kun virransyöttö on riittämätöntä, menetelmää voidaan lämmittää jatkuvasti siten, että työkappaleen ja anturin suhteellinen liike, etulämmitys, jäähdytyksen takana. Mutta paras, tai koko lämmityspinnan lämmitys. Tämä voi käyttää työkappaleen ydinosaa hukkalämpöä siten, että karkaistu pintakerros karhenee prosessin yksinkertaistamiseksi ja samalla energian säästämiseksi.

Tärkein rooli induktiolämmityskone on työkappaleen sijainti ja tarvittava liike. Siihen tulisi myös kuulua sammuttava medialaite. Karkaisukone voidaan jakaa tavanomaisiin työstökoneisiin ja erikoiskoneisiin, edellinen koskee yleistä työkappaletta, joka soveltuu monimutkaisten työkappaleiden massatuotantoon.

Lämpökäsittelyn induktiivinen lämmitys lämpökäsittelyn laadun varmistamiseksi ja lämpötehokkuuden parantamiseksi on välttämätöntä työkappaleen muodon ja vaatimusten, suunnittelun ja valmistusrakenteen mukaan sopivien antureiden mukaan. Yhteinen anturi, joka lämmittää anturin ulkopinnan, sisäreiän lämmitysanturin tason lämpöanturi, yleinen lämmitysanturi, erityyppinen lämmitysanturi, yhden tyyppiset lämmitysanturit, komposiittinen lämmitettävä anturi, sulatusuuni.