Mikä on induktiolämmitys?

Mikä on induktiolämmitys?

Induktiolämmitys on prosessi sähköisesti johtavan esineen (yleensä metallin) lämmittämiseksi elektromagneettinen induktiojossa metallin sisällä muodostuu pyörrevirtoja (joita kutsutaan myös Foucault-virroiksi) ja vastus johtaa metallin Joule-lämmitykseen. Induktiokuumennus on muoto, jossa ei ole kosketusta, kun vaihtovirta virtaa indusoidussa kelassa, vaihteleva sähkömagneettinen kenttä asetetaan kelan ympäri, kiertovirta (indusoitu, virta, pyörrevirta) syntyy työkappaleeseen (johtava materiaali), lämpö tuotetaan, kun pyörrevirta virtaa materiaalin lujuutta vastaan.Induktiolämmityksen perusperiaatteet on ymmärretty ja sovellettu valmistukseen 1920-järjestelmien jälkeen. Toisen maailmansodan aikana tekniikka kehittyi nopeasti vastaamaan kiireellisiin sota-ajan vaatimuksiin nopean ja luotettavan prosessin valmistamiseksi metallimoottorin osien kovettamiseksi. Viime aikoina keskitytään vähärasvaisiin valmistustekniikoihin ja korostettuun laadunvalvontaan ovat johtaneet induktioteknologian uudelleen havaitsemiseen sekä tarkasti ohjattujen, kiinteän induktioteholähteen kehittämiseen.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Miten induktiolämmitys toimii?

An Induktiolämmitin (missä tahansa prosessissa) koostuu induktiokela (tai sähkömagneettinen), jonka kautta kulkee suurtaajuinen vaihtovirta (AC). Lämpö voidaan myös tuottaa magneettisten hystereesihäviöiden avulla materiaaleissa, joilla on merkittävä suhteellinen läpäisevyys. Käytetyn AC: n taajuus riippuu kohteen koosta, materiaalityypistä, kytkennästä (työkelan ja lämmitettävän kohteen välillä) ja tunkeutumissyvyydestä. Korkean taajuuden induktiokuumennus on prosessi, jota käytetään sitomaan, kovettamaan tai pehmentämään metalleja tai muut johtavat materiaalit. Monissa nykyaikaisissa valmistusprosesseissa induktiolämmitys tarjoaa houkuttelevan yhdistelmän nopeudesta, johdonmukaisuudesta ja ohjauksesta.

Mikä on induktiolämmityssovellukset

Induktiolämmitys on nopea, puhdas, saastuttamaton lämmitysmuoto, jota voidaan käyttää metallien lämmittämiseen tai johtavan materiaalin ominaisuuksien muuttamiseen. Itse kela ei kuumene ja lämmitysteho on hallinnassa. Kiinteän transistorin tekniikka on tehnyt induktiolämmityksestä paljon helpompaa, kustannustehokkaampaa lämmitystä sovelluksiin, kuten juotto- ja juotto- juottamiseen, induktiolämpökäsittelyyn, induktioliuokseen, induktiomuotoon jne.