lämpöä johtava induktiolämmitysjärjestelmä

Induktiolämmitys, lämpöä johtava öljy-induktionesteen lämmitin

Perinteisissä lämmitysmenetelmissä, kuten kattiloissa ja kuumapuristuskoneet, jotka polttavat hiiltä, ​​polttoainetta tai muuta materiaalia, on yleensä haittoja, kuten alhainen lämmitystehokkuus, korkeat kustannukset, monimutkaiset huoltotoimenpiteet, saastuminen ja vaarallinen työympäristö.

Induktiivinen lämpöä johtava öljylämmitin - Induktiiviset nestelämmittimet

Kuinka se toimii ja sen sovelluksen edut:
Induktionesteen lämmittimen käytön edut


Tarkka käyttölämpötilan säätö, alhaiset ylläpitokustannukset ja mahdollisuus lämmittää minkä tahansa tyyppisiä nesteitä mihin tahansa lämpötilaan ja paineeseen ovat joitakin HLQ:n valmistaman induktiivisen sähkötermisen induktiolämmitysgeneraattorin (tai nesteiden induktiivisen lämmittimen) etuja.


Magneettisen induktiolämmityksen periaatetta käyttäen nesteiden induktiolämmittimessä lämpöä syntyy ruostumattomien teräsputkien spiraalin seiniin. Näiden putkien läpi kiertävä neste poistaa lämmön, jota käytetään prosessissa.
Nämä edut yhdistettynä kullekin asiakkaalle erityiseen suunnitteluun ja ruostumattoman teräksen ainutlaatuisiin kestävyysominaisuuksiin tekevät nesteiden induktiivisesta lämmittimestä käytännössä huoltovapaan, eikä lämmityselementtejä tarvitse vaihtaa käyttöiän aikana. . Nesteiden induktiivinen lämmitin salli lämmitysprojektit, jotka eivät olleet elinkelpoisia muilla sähkömenetelmillä tai eivät, ja niitä on jo käytössä satoja.
Induktiivinen nesteiden lämmitin, huolimatta sähköenergian käyttämisestä lämmön tuottamiseen, on monissa sovelluksissa edullisempi vaihtoehto kuin polttoöljyllä tai maakaasulla toimivat lämmitysjärjestelmät, mikä johtui pääasiassa tuotantojärjestelmien tehottomuudesta, polttolämpöstä ja jatkuvan huollon tarve.

edut
Yhteenvetona voidaan todeta, että induktiivisella sähkötermisellä induktiolämmittimellä on seuraavat edut:
• Järjestelmä toimii kuivana ja on luonnollisesti jäähdytetty.
• Työlämpötilan tarkka säätö.
• Lähes välitön lämmön saatavuus käynnistettäessä induktiivista lämmitintä sen erittäin alhaisen lämpöinertian ansiosta, mikä eliminoi muiden lämmitysjärjestelmien tarvittavat pitkät lämmitysjaksot saavuttaakseen toimintalämpötilan.
• Korkea hyötysuhde ja siitä johtuva energiansäästö.
• Suuri tehokerroin (0.96 - 0.99).
• Käyttö korkeissa lämpötiloissa ja paineissa.
• Lämmönvaihtimien poistaminen.
• Täydellinen käyttövarmuus lämmittimen ja sähköverkon välisen fyysisen eron ansiosta.
• Ylläpitokustannukset käytännössä olemattomat.
• Modulaarinen asennus.
• Nopeat reagointilämpötilan vaihtelut (pieni lämpöinertia).
• Seinän lämpötilaero – erittäin alhainen neste, joka estää halkeilun tai nesteen hajoamisen.
• Tarkkuus ja lämpötilan tasaisuus koko nesteessä ja prosessin laatu tasaisen lämpötilan ylläpitämiseksi.
• Kaikki ylläpitokustannukset, asennukset ja vastaavat sopimukset eliminoituvat höyrykattiloihin verrattuna.
• Täydellinen turvallisuus käyttäjälle ja koko prosessille.
• Lisää tilaa induktiivisen lämmittimen kompaktin rakenteen ansiosta.
• Nesteen suora lämmitys ilman lämmönvaihdinta.
• Toimivan järjestelmän ansiosta lämmitin ei saastuta.
• Vapautettu jäämien muodostumisesta lämpönesteen suorassa kuumennuksessa minimaalisen hapettumisen vuoksi.
• Käytössä induktiivinen lämmitin on täysin meluton.
• Asennuksen helppous ja alhaiset kustannukset.