Induktion muodostavan teräslevyn teknologia

Induktion muodostavan teräslevyn teknologia

Kolmilämmitystekniikkaa kaasuliekillä käytetään teräslevyn deformoimiseksi laivanrakennuksessa. Liekkikuumennusprosessissa lämmönlähdettä on kuitenkin usein vaikea hallita eikä osia voida muodostaa tehokkaasti. Tässä tutkimuksessa kehitetään numeerinen malli kolmionlämmitystekniikan tutkimiseen hallittavamman suurtaajuisen induktiolämmityksen lämmönlähteellä ja teräslevyn muodonmuutoksen analysointiin lämmitysprosessissa. Kolmionlämmitystekniikan monien monimutkaisten liikeratojen yksinkertaistamiseksi ehdotetaan induktorin kiertotietä ja sitten ehdotetaan 2-ulotteista pyöreää lämmönsyöttömallia. Lämpövirta ja poikittainen kutistuminen teräslevyssä induktiolämmöllä kolmiolämmityksen aikana analysoidaan. Analyysien tuloksia verrataan kokeiden tuloksiin hyvän osoittamiseksi
sopimukseen. Tässä tutkimuksessa ehdotetut lämmönlähde- ja termomekaaniset analyysimallit olivat tehokkaita ja tehokkaita kolmionlämmitystekniikan simuloimiseksi laivanrakennuksessa teräslevyn muovauksessa.

Induktion muodostavan teräslevyn teknologia