Induktiivinen lämmitys PDF

Induktiokuumennus

Toimii kuin muuntaja (Step down muuntaja – matala jännite ja korkea virta)
– sähkömagneettisen induktion periaate

Induktiolämmityksen edut

Yhteydenottoa ei vaadita työkappaleen ja lämmönlähteenä toimivan induktiokäämin väliin
Lämpö on rajoitettu paikallisesti alueet tai pintavyöhykkeet välittömästi kelan vieressä.
Vaihtovirralla (ac) induktiokelassa on näkymätön voimakenttä (sähkömagneettinen tai vuo) sen ympärillä

Induktiolämmitysnopeus

Työkappaleen lämmitysnopeus riippuu:
indusoidun virran taajuus,
Indusoidun virran intensiteetti,
materiaalin ominaislämpö (kyky absorboida lämpöä),
Materiaalin magneettinen läpäisevyys,
Materiaalin vastus virran kulkua vastaan.

induction_heating