Induktiivisen lämmityksen teoria PDF

INDUKTIOlämmitys havaittiin ensimmäistä kertaa, kun todettiin, että muuntaja- ja moottorikäämityksissä syntyi lämpöä, kuten tämän kirjan luvussa “Metallin lämpökäsittely” mainitaan. Vastaavasti induktiolämmityksen teoriaa tutkittiin niin, että moottorit ja muuntajat voitaisiin rakentaa maksimaalisen hyötysuhteen saavuttamiseksi minimoimalla lämmityshäviöt. Suurtaajuisten induktioteholähteiden kehittäminen tarjosi keinon käyttää induktiokuumennusta pinnan kovettumiseen. Induktion varhainen käyttö sisälsi kokeiluja ja virheitä rakennetun henkilökohtaisen tietämyksen avulla
sovelluksia, mutta puutteellinen ymmärrys induktiolämmityksen periaatteet. Vuosien varrella ymmärrys perusperiaatteista on laajentunut ulottamalla tällä hetkellä lämmityssovellusten ja -prosessien tietokonemallinnukseen. Näiden induktiolämmityksen perusteorioiden tuntemus auttaa ymmärtämään induktiolämmityksen soveltamista induktiolämpökäsittelyyn. Induktiolämmitys johtuu sähkömagneettisista voimakentistä, jotka tuottavat osassa sähkövirtaa. Osat kuumenevat tämän sähkövirran virtausta vastaan ​​...

induktio_lämmitys_teoria

induktio_lämmitys_teoria

=