Sähkömagneettisen induktiolämmityksen periaate

Sähkömagneettisen induktiolämmityksen periaate

Vuonna 1831 Michael Faraday löysi sähkömagneettisen induktiolämmityksen. Perus induktiolämmityksen periaate on Faradayn löydön sovellettu muoto. Tosiasia on, että piirin läpi kulkeva vaihtovirta vaikuttaa sen lähellä olevan toisiopiirin magneettiseen liikkeeseen. Virran vaihtelu ensiöpiirin sisällä antoi vastauksen siihen, kuinka mystinen virta syntyy viereisessä toisiopiirissä. Faradayn löytö johti sähkömoottoreiden, generaattoreiden, muuntajien ja langattomien viestintälaitteiden kehittämiseen. Sen sovellus ei kuitenkaan ole ollut virheetön. Induktiokuumennusprosessin aikana esiintyvä lämpöhäviö oli suuri päänsärky, joka heikensi järjestelmän yleistä toimivuutta. Tutkijat pyrkivät minimoimaan lämpöhäviöitä laminoimalla moottorin tai muuntajan sisään sijoitetut magneettikehykset.
Sähkömagneettisen induktion prosessissa esiintyvä lämpöhäviö voidaan muuttaa tuottavaksi lämpöenergiaksi sähkölämmitysjärjestelmässä tätä lakia soveltamalla. Monet teollisuudenalat ovat hyötyneet tästä uudesta läpimurrosta ottamalla käyttöön induktiolämmityksen.