RPR Induction Stripping-Induction Rust & Paint Coating Removal

RPR-induktiokuorinta-induktioruosteen ja maalipinnoitteen poisto Kuinka induktiokuorinta toimii Induktiokuorinta on kuuman pinnan esikäsittelyprosessi. Induktiogeneraattori lähettää vaihtovirtaa induktiokelan kautta, joka tuottaa sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä indusoi virtoja, jotka muuttuvat lämpöksi kosketuksessa johtavien materiaalien, kuten teräksen, kanssa. Lämpö syntyy… Lue lisää

induktiopinnoitteen poisto maalin poistamiseksi

induktiopäällysteen poisto maalin poistamiseksi Induktiopinnoitteen poistoperiaate Induktiopuristin toimii induktioperiaatteen mukaisesti. Teräsalustassa syntyy lämpöä ja sidos rikkoutuu. Sitten pinnoite poistetaan kokonaan hajoamatta ja täysin puhtaana epäpuhtauksista, esim. Räjähtävistä aineista. Tämä tekee jätteiden hävittämisestä ja kierrätyksestä luonnollisesti… Lue lisää