Induktiivinen lämmitys PDF

Induktiolämmitys •Toimii kuin muuntaja (Step down muuntaja – alhainen jännite ja suuri virta) – sähkömagneettisen induktion periaate Induktiolämmityksen edut • Työkappaleen ja lämmönlähteenä olevan induktiokäämin välillä ei tarvita kosketusta • Lämpö on rajoitettu paikallisille alueille tai pinta-alueet välittömästi kelan vieressä. •… Lue lisää

Sylinterimäisten ei-magneettisten harkkojen induktiolämmitys

Sylinterimäisten ei-magneettisten harkkojen induktiokuumennus Mallitetaan sylinterimäisten ei-magneettisten aihioiden induktiokuumennusta niiden pyörimisen avulla staattisessa magneettikentässä. Magneettikentän tuottaa asianmukaisesti järjestetty kestomagneettijärjestelmä. Numeerinen malli on ratkaistu omalla täysin adaptiivisella korkeamman asteen elementtimenetelmällämme monoliittisessa formulaatiossa, eli molemmat magneettiset… Lue lisää

Induktiivisen lämmityksen perusteet PDF

Induktiolämmityksen perusajatukset fysikaaliset periaatteet Induktiolämmityksen ominaisuudet • Korkea lämpötila työkappaleessa (useimmissa tapauksissa). • Suuri tehotiheys lyhyellä lämmitysajalla (monissa sovelluksissa). • Korkea taajuus (monissa sovelluksissa). • Lämpölähteet ovat työkappaleen sisällä. Induktiolämmityksen perustekijät Induktiolämmityksen perustekijät.pdf

induktiolämmitysjärjestelmätekniikka PDF

Induktiolämmitystekniikan katsaus 1. Johdanto Kaikki IH (induktiolämmitys) -sovellukset on kehitetty käyttämällä sähkömagneettista induktiota, jonka Michael Faraday löysi ensimmäisen kerran vuonna 1831. Sähkömagneettisella induktiolämmityksellä tarkoitetaan ilmiötä, jolla sähkövirta syntyy suljetussa piirissä virran vaihtelu toisessa piirissä, joka on sijoitettu… Lue lisää

Induktiivisen lämmityksen teoria PDF

INDUKTIOLÄMMITYS havaittiin ensimmäisen kerran, kun havaittiin, että lämpöä tuotettiin muuntaja- ja moottorikäämeissä, kuten tämän kirjan luvussa "Metallin lämpökäsittely" mainitaan. Vastaavasti induktiolämmityksen teoriaa tutkittiin, jotta moottorit ja muuntajat voitaisiin rakentaa mahdollisimman tehokkaasti minimoimalla lämmityshäviöt. Kehitys … Lue lisää

PDF induktiolämmityksen periaatteesta ja sovelluksista

Induktiolämmityksen periaate ja sovellukset PDF-tiedosto tutkimukseen Sähkömagneettinen induktio, yksinkertaisesti induktio, on sähköä johtavien materiaalien (metallien) lämmitystekniikka. Induktiolämmitystä käytetään usein useissa lämpöprosesseissa, kuten metallien sulatus ja lämmitys. Induktiolämmityksellä on tärkeä ominaisuus, että lämpö syntyy materiaalissa… Lue lisää

=